~ Særlig solo performance med AURORA’S MAGICK ~

Fredag d. 7.12.18 kl. 20-21.30

“På denne nymåne nat vil jeg rejse med dig gennem passagen til underverdenen, hvor gamle gudinder vækkes til live og begiver sig afsted i deres søgen efter visdom og mod. Vi går med dem ind i mørket, for til sidst at blive genfødt sammen i lyset.”

Jeg byder jer velkommen til denne musikalske og poetiske opdagelsesrejse ♥

~ BIO ~

AURORA’S MAGICK er skabt af AURORA ROSE, en musiker og kunstner fra Odense, DK.
De første 10 år af hendes liv, voksede hun op med at rejse rundt i verden. Hun boede meget i naturen, i huler og i jungler, mens hendes forældre fordybede sig i forskellige yogiske discipliner. Derfra lærte hun stilarterne indiske bhajans, chanting og mantraer.
Hun begyndte at skrive sine egne sange og spille guitar da hun voksede op på Sydfyn som teenager, inspireret af traditionel folkemusik fra forskellige kulturer og spirituelle traditioner, såsom wicca, sufisme, hinduisme, paganisme og buddhisme – en inspiration, der fortsætter til i dag.
Hendes åndelige praksis kommer fra Vajrayana-linjen i den tibetanske buddhisme. Denne praksis er hendes fundament, og hun stræber efter at udvikle et uselvisk og klart sind. Et sind som bringer gavn for sig selv og andre.

Hendes kunstneriske mål er at manifestere sine visioner gennem hendes kreativitet, for at opløfte og forskønne verden med kærlighed, magi og inspiration.

~ MUSIK ~

Hendes musikalske stil er sårbar og dyb, fortryllende og kraftfuld.

Hendes tekster er en blanding af egne tekster, visionære tekster og åndelige mysterier, der introducerer hendes lyttere til en umulig verden, hvor fantasi og virkelighed smelter sammen.

Hendes akustiske lyd skabes med guitar, shamanistisk tromme, samt den indianske tanpura lyd, stærkt akkompagneret af hendes vokal, der spænder fra melodiske himmelske toner til dybe, varme oktaver fulde af kraft.

Hun trækker sin inspiration fra fantasien, fra naturen, myter og folkeeventyr, spirituelle ceremonielle ritualer og fra magiske verdener.

Besøg AURORA’S MAGICK Facebook side og læs hendes tekster, lyt til hendes musik og LIKE hendes side her ♥ https://www.facebook.com/AurorasMagick

~ PRISER ~

Prisen er 75kr.

~ LOCATION ~

Denne musikalske rejse finder sted på den smukkeste beliggenhed på BJERGAGER SOLBY i Odense.
Her er AVALONSCENEN blevet til – et sted hvor musikken og magien bliver levende.

KÆRLIGHED OG LYS ♥

>>>>>>>>>>ENGLISH<<<<<<<<<

~ Special solo performance with AURORA’S MAGICK ~

“On this moonless night, I will travel with you through the passageway to the underworld, where ancient goddesses rise in their quest seeking wisdom and courage, undertaking the journey into the deep darkness to be reborn again into the light.”

Join me in this musical and poetic discovery ♥

~ BIO ~

AURORA’S MAGICK is created by AURORA ROSE, A musician and artist from Odense, DK.
The first 10 years of her life, she grew up traveling and living in nature, while her parents immersed themselves in various yogic disciplines. From there she learned the styles of Indian Bhajans, chanting and mantras.
She started writing her own songs and playing guitar when she was a teenager, inspired by devotional singing and traditional folk – an inspiration that continues to this day.
Her spiritual practice comes from the lineage of Vajrayana in Tibetan Buddhism. This practice is her foundation, and she strives towards developing a selfless and clear mind, which brings benefit to self and others.

Her artistic aim is to manifest her visions through her creations, to beautify and uplift the world with magick and inspiration.

~ MUSIC ~

Her musical style is vulnerable, enchanting, powerful and deep.

Her lyrics are a mix of her own writings, visionary texts and spiritual mysteries, introducing her listeners to an impossible world where fantasy and reality intertwine.

Her sound is acoustic guitar, shamanic drum, and the Indian tanpura sound, creating the foundation for her voice that ranges from melodious heavenly tones to deeper octaves of the earth.

She draws her inspiration from her imagination, from nature, myth and folklore, indiginous ceremonial rituals and from the realms of magic.

Visit AURORA’S MAGICK Facebook Page and read her writings, listen to her music and LIKE her page here ♥ https://www.facebook.com/AurorasMagick

~ PRICES ~

The price is 75kr.

~ LOCATION ~

The musical journey will take place on the beautiful location on BJERGAGER SOLBY in Odense. A place created to inspire, and draw people together to experience and live their magic.

Visit BJERGAGER SOLBY’S homepage here: http://www.bjergager.dk/

BLESSINGS, LOVE AND LIGHT ♥