“Tid og rum er måder vi tænker på, ikke tilstande vi lever i.” Så klart har Albert Einstein formuleret hans konklusioner om virkeligheden, baseret på hans banebrydende relativitetsteori.

Vores begreb om “virkelighed” er enormt betydningsfuld, for det, som er virkeligt, er per definition betydningsfuldt, og det, som er uvirkeligt, er per definition ligegyldigt, eller endog farligt, i det omfang man møder mennesker, som tror, det faktisk er virkeligt. Omkring 15 års alderen gik det op for mig, at “mennesker er i stand til at tro på det argeste vrøvl”. Det stod helt klart for mig, at blot fordi mennesker (inklusive mig selv) troede fuldt og fast på noget, så beviste det absolut ingenting. Religionskrigene viste med alt tydelighed, at folk var villige til at gå i døden for forestillinger, der var det skinbarlige nonsens, så det efterlod mig med et helt afgørende spørgsmål: Hvad kan jeg egentlig tro på?

Mit ønske om at forstå universet fik mig til at rejse til Østen som 18 årig, og jeg besøgte en lang række mystikere og guruer i Indien, som andre lovpriste for deres visdom og mystiske erkendelser. Men jeg var ikke særlig imponeret. Jeg oplevede f.eks. at hvis man stillede et kritisk spørgsmål, som udfordrede nogle centrale præmisser i deres forestillingsverden, så fik man ikke noget meningsfuldt svar, men blev affærdiget med ligegyldigheder og en kommentar om, at man “manglede tillid.”

Så løsningen var altså, at man skulle have blind tillid til ting, som ikke gav mening. Det var jeg ikke parat til.

Derfor besluttede jeg mig til at læse fysik på DTU, da jeg kom hjem. I tre år fordybede jeg mig i kvantefysik og erkendelsesteori, indtil det en dag stod mig klart, at mens mine lærere beherskede teorierne rent matematisk, så forstod de reelt ikke, hvad de betød. Teorierne var med andre ord beskrivende, men ikke forklarende. Det forklarede nemlig ikke, hvordan den “dybe virkelighed” bag fænomenerne så ud.

En af udfordringerne inden for moderne fysik er, at der er ikke mindre end 9 konkurrerende fortolkninger af, hvad kvantefysikken egentlig betyder. Der er ikke så mange, som er klar over, hvor dyb splittelsen egentlig er på dette punkt, men den er fundamental. Og en enighed er ikke lige i sigte. Forskerne refererer til denne uenighed som “virkelighedsspørgsmålet.”

Det skulle tage mig yderligere ca. 20 års selvstændig forskning, der omfattede studier af ting som “okkult kemi,” indgående studier af Alice Baileys teosofiske værker, Bohrs og Einsteins biografier og oprindelige tanker, samt en helt ny fortolkning af kvantefysikken, som informationsteori, formuleret i 1997, førend brikkerne begyndte at falde på plads.

Den korte historie er, at hvis man vender hele problemet på hovedet, og fortolker kvantefysikken som en bevidsthedsteori, så giver det hele mening, og det bliver tydeligt, hvad der egentlig er virkeligt. Det centrale problem, som fysikere har kæmpet med i over 100 år, er antagelsen, at der faktisk findes en objektiv virkelighed. Hvis man holder fast i denne antagelse, så leder det nemlig til absurde konklusioner. Forskerne har godt kunne se, at konklusionerne var absurde, men de har ikke været parate til at se løsningen, fordi den er så radikal.

DER FINDES NEMLIG INGEN OBJEKTIV VIRKELIGHED.

Bogen “På Randen af Fornuft” handler om denne problemstilling, videnskabeligt, psykologisk og historisk.

Første del af bogen gennemgår kvantefysikkens udvikling og hele den centrale problemstilling om “virkelighedsspørgsmålet,” så læseren forstår, hvorfor dette spørgsmål er så fundamentalt og ender med formuleringen af en bevidsthedsteori kaldet “Reciprocitetsteorien.” Reciprocitetsprincippet er nemlig en generalisering af relativitetsprincippet, som også omfatter det subjektive felt, og baseret derpå bliver det muligt at udlede kvantefysikken som en uundgåelig konsekvens af, at tanker udkrystalliserer sig i lys og skaber en tilsyneladende objektiv virkelighed.

Anden del gennemgår myternes og kristendommens historie, herunder eksistensen af skjulte koder i Biblen og tempelriddernes hemmelighed. Tilsammen giver det læseren et unikt indblik i vores åndelige fortid, som afsæt for at reformere vor åndelige samtid.

Bogen er skrevet af Rolf Jackson og er under udgivelse.

114 replies
 1. Eliisabet Heidel
  Eliisabet Heidel siger:

  Tak, Rolf, for dit vedholdende bidrag væk fra ensidighed og henimod syntesen, som er nødvendigt for vores næste skridt på evolutionens vej. Selvom jeg, af gode grunde, ikke har læst bogen, er det netop den vinkel, du beskriver her, som jeg efterlyser i min artikel i NytAspekt (nr. 46, juli-sept. 2014) og jeg håber at dit bidrag med tiden, vil finde vej til læreanstalterne, så vi kan ‘komme videre i teksten’…
  Kh/Eliisabet Heidel

  • Rolf Jackson
   Rolf Jackson siger:

   Tak Eliisabeth for din kommentar. Jeg håber at kunne få bogen klar så den kan købes på årets worldstory festival (http://www.worldstoryfestival.com). Men vi har meget travlt så det er ikke sikkert.

   Det er et perspektiv der er meget brug for, og som med tiden vil blive accepteret da det svarer på en hel vifte af ting som i dag fremstår uforståeligt.

 2. Kim Garlin
  Kim Garlin siger:

  At der ikke findes en objektiv virkelighed er givetvis rigtigt i den forstand, at enhver virkelighed er genstand for betragterens fortolkning. Flere betragtere af en given virkelighed, det være sig i form af et objekt eller en sammenhæng, vil derfor resultere i forskellige fortolkninger af samme virkelighed. Men det skyldes ikke at virkeligheden i sig selv ændrer sig eller ”tilpasser sig” betragterne. Det skyldes at betragternes perspektiver (forudsætninger) er forskellige.

  Derfor vil oplevelsen eller fortolkningen af objektet eller virkeligheden altid være individuel og dermed subjektiv. Men det betyder jo ikke at objektet eller virkeligheden af den grund ikke kan eksistere i sig selv som noget absolut.

  • Rolf Jackson
   Rolf Jackson siger:

   Hej Kim. Det korrekt at vi har forskellige fortolkninger af virkeligheden. Men jeg mener faktisk at der ikke findes en objektiv virkelighed i en mere radikal forstand end dette.

   Fysikeren Carlo Rovelli, forklarer i artiklen “Relational Quantum Mechanics” hvordan man kan fortolke kvantefysikken som en informationsteori, og at det giver mening at se på måleproblemstilingen på den måde at objekter (atomer fx.) kun har bestemte egenskaber i RELATION til en bestemt observatør. Altså de HAR ikke disse egenskaber i absolut forstand, men at de PÅTAGER sig dem i en sitaution hvor de bliver observeret eller målt.

   Herfra er det kun et lille skridt til at fortolke kvantefysikken som en bevidsthedsteori, altså at teorien beskriver det vi KAN VIDE om universet. I denne fortolkning er hele universet indhold i sind, underlagt nogle bestemte begrænsninger som for indholdet (omverdenen) til at FREMTRÆDE objektivt.

   Essensen i de teoretiske betragtninger er anført i denne artikel: http://www.gaia.dk/international/articles/DerivingQuantumTheoryOfConsciousness3.pdf

 3. Kim Garlin
  Kim Garlin siger:

  Tak for dit svar Rolf.

  Kvantemekanik er ikke et nyt begreb for mig, selvom jeg ikke har indgående indsigt i emnet. Jeg skal heller ikke kritisere teorier i din bog, al den stund jeg ikke har læst den endnu. Men vi står vel med et, skal vi kalde det ”et generelt eksistentielt filosofisk problem” hvis vi ud fra kvantemekanikkens teorier reelt ikke kan tale om at der eksisterer en reel virkelighed. Personligt tror jeg ikke på det. Det rejser også nogle etiske og filosofiske problemstillinger, som kunne føre os ud i en lang diskussion.

  • Rolf Jackson
   Rolf Jackson siger:

   Hej igen Kim. Der er ikke tale om at der ikke findes en “reel” virkelighed. Der er tale om at der ikke findes en “objektiv” virkelighed, i forstanden “en af sindet uafhængig virkelighed”.

   Videnskaben påstår defakto at tilfældighed er et grundvilkår i universet. Det var en antagelse Bohr lavede i 1912 og som aldrig er bevist. Alternativet er at BEVIDSTHED er et grundvilkår i universet, og at livet er uforudsigeligt, men ikke tilfældigt. Altså at der bag den tilsyneladende tilfældighed skjuler sig en orden der har med bevidsthedens essens og selvudfoldelse at gøre.

   I praksis ændrer det ikke på at virkeligheden er stabil og tilsyneladende eksisterer uafhængigt af bevidstheden. Men i vores fortolkning af livets oprindelse, bevidsthedens oprindelse og den måde vi forholder os til ting som sindets helbredende kraft og meget andet, da åbner den optik jeg tilbyder nogle helt nye døre.

   Det er en meget principielt diskussion med vidtgående konsekvenser. Men starten på den handler om at videnskaben må lave en indrømmelse: Nemlig at videnskaben reelt ikke kan sige om atomer er bevidste, og dermed uforudsigelige, eller om de vitterligt er styret af vilkårlighed og tilfældighed. Der findes ikke noget FYSISK eksperiment som kan bevise dette. Men det kan meget vel tænkes at der findes et filosofisk argument eller et PSYKOLOGISK/BIOLOGISK eksperiment som kan afvise at den traditionelle fortolkning af tilfældighed som noget egentligt, simpelthen ikke KAN være sand.

Trackbacks & Pingbacks

 1. cialis online purchase

  cialis online purchase

 2. cialis 40mg australia

  cialis 40mg australia

 3. ciprofloxacin medication card

  ciprofloxacin medication card

 4. tadalafil 5mg cost

  tadalafil 5mg cost

 5. tadalafil citrate 5mg

  tadalafil citrate 5mg

 6. hydroxychloroquine dosage coronavirus

  broad parathyroid glands strength

 7. tizanidine 2 mg

  tizanidine 2 mg

 8. valtrex dose in shingles

  valtrex dose in shingles

 9. naltrexone class of medication

  naltrexone class of medication

 10. hydroxychloroquine for sale south africa

  På randen af fornuft – Bjergager Solby

 11. ivermectin otc

  buy ivermectin

 12. chloroquine and hydroxychloroquine trials

  mixture myocardial rupture rain

 13. stromectol 6mg online

  oral ivermectin for humans

 14. levitra from usa

  levitra from usa

 15. viagra generic

  viagra generic

 16. cheap sildenafil

  cheap sildenafil

 17. generic viagra reviews

  generic viagra reviews

 18. purchase levitra

  purchase levitra

 19. tadalafil price usa

  tadalafil price usa

 20. sildenafil tablets india

  sildenafil tablets india

 21. real cialis 20mg

  real cialis 20mg

 22. acyclovir cost

  acyclovir cost

 23. christian friends dating 100% free

 24. levitra professional 20 mg

  levitra professional 20 mg

 25. viagra soft gel

  viagra soft gel

 26. tadalafil 30mg liquid

  tadalafil 30mg liquid

 27. interactions for metronidazole

  interactions for metronidazole

 28. carvedilol 6 25 mg

  carvedilol 6 25 mg

 29. finasteride 1mg generic price

  finasteride 1mg generic price

 30. clonidine withdrawal symptoms

  clonidine withdrawal symptoms

 31. losartan hydrochlorothiazide

  losartan hydrochlorothiazide

 32. warnings for viagra

  warnings for viagra

 33. online viagra pills

  online viagra pills

 34. black cialis c800

  black cialis c800

 35. viagra australia

  viagra australia

 36. fildena 50 siger:

  fildena 150 mg

  fildena fruit chew

 37. cialis online siger:

  cialis online

  cialis online

 38. buy levitra canadian pharmacy

  when will viagra levitra go generic or otc

 39. stromectol cream for lice

  buy antiparasitic drugs stromectol

 40. prescription cialis

  cialis from usa without a prescription?

 41. can i take viagra twice a day

  På randen af fornuft – Bjergager Solby

 42. buy viagra without doctor prescription

  viagra no prescription

 43. cialis no online pharmacy prescription forum

  buy generic cialis without a doctor’s prescription

 44. buy stromectol online

  ivermectin heartworm

 45. professional sildenafil citrate

  www ruralkingsupply.com sildenafil

 46. sildenafil oral gel youtube

  sildenafil oral gel youtube

 47. sildenafil 20 mg discount coupon

  sildenafil 20 mg discount coupon

 48. discount viagra south africa

  discount viagra south africa

 49. buy sildenafil mexico

  buy sildenafil mexico

 50. stepmom viagra accident

  stepmom viagra accident

 51. stop taking cymbalta

  stop taking cymbalta

 52. is cephalexin safe for humans

  is cephalexin safe for humans

 53. can azithromycin tablets be crushed

  can azithromycin tablets be crushed

 54. amoxicillin clavulanic acid

  amoxicillin clavulanic acid

 55. how to buy amoxicillin

  how to buy amoxicillin

 56. cvs generic viagra price south africa

  cvs generic viagra price south africa

 57. acheter viagra online

  acheter viagra online

 58. 100mg viagra cost

  100mg viagra cost

 59. sildenafil 20 mg discount

  sildenafil 20 mg discount

 60. cheap viagra 50mg

  cheap viagra 50mg

 61. sildenafil citrate side effects in men

  sildenafil citrate side effects in men

 62. brother sister bikini viagra

  brother sister bikini viagra

 63. wife give viagra blowjob

  wife give viagra blowjob

 64. generic cialis name

  generic cialis name

 65. buy viagra otc in usa

  buy viagra otc in usa

 66. lillsy samples cialis

  lillsy samples cialis

 67. verify cialis is real

  verify cialis is real

 68. best results with sildenafil

  best results with sildenafil

 69. hot viagra tv commercial women

  hot viagra tv commercial women

 70. generic name of cialis

  generic name of cialis

 71. can women take viagra

  can women take viagra

 72. viagra generics price

  viagra generics price

 73. viagra free trial

  viagra free trial

 74. natural viagra for men

  natural viagra for men

 75. cialis coupon siger:

  cialis coupon

  cialis coupon

 76. online viagra siger:

  online viagra

  online viagra

 77. teva sildenafil

  teva sildenafil

 78. cialis viagra siger:

  cialis viagra

  cialis viagra

 79. vardenafil generic

  vardenafil generic

 80. levitra generic

  levitra generic

 81. she gives him viagra

  she gives him viagra

 82. loviagraosn viagra

  loviagraosn viagra

 83. riley reid viagra

  riley reid viagra

 84. sildenafil 20 mg

  sildenafil 20 mg

 85. cialis for daily use

  cialis for daily use

 86. viagra cost per pill

  viagra cost per pill

 87. viagra dick porn videos

  viagra dick porn videos

 88. ability cymbalta

  ability cymbalta

 89. keflex and sulfa

  keflex and sulfa

 90. prednisone with celebrex

  prednisone with celebrex

 91. celebrex 200mg price

  celebrex 200mg price

 92. viagra pills

  cialis uk buy – can i buy cialis over the counter in toronto canada – vente de cialis

 93. cialis couples

  cialis generic release date

 94. viagra without doctor prescription

  viagra buy online no prescription guests – viagra 20mg tablets forum software – buy generic viagra online

 95. no prescription cialis

  online pharmacy, viagra, cialis, uk – cialis and alcohol interaction board index – cialis generic date keywords

 96. assistance with viagra

  assistance with viagra

 97. online viagra without subscription

  viagra 10mg price last post – viagra and mania – viagra tadalafil nhs cost

 98. hemp seed oil siger:

  hemp seed oil

  best cbd cream – pure cbd oil – best cbd pills

 99. levitra 20 mg siger:

  levitra 20 mg

  how levitra works – levitra 5mg cost announcements – levitra dmso

 100. how to use viagra

  viagra online overnight view all – viagra 10mg cost new posts – l-arginine with viagra

 101. viagra pills

  canadian pharmacy viagra professional last post – viagra 5mg canada new posts – viagra and viagra

 102. levitra 20 mg siger:

  levitra 20 mg

  how to cure ed – levitra vs levitra forum epad.cgi – ed treatments

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar