Livet som et kunstværk

Den kunst, der er blevet til på Bjergager, er kommet som et pres indefra, vi har måtte give form. Nogle gange har det taget minutter. Andre gange tager det årevis. Hele Bjergager Solby er på sin vis et kunstværk, som har presset sig på indefra.

I løbet af de år, vi har været på Bjergager, er det blevet meget tydeligt, gennem de mange digte, billeder og historier, der er blevet født. Det er alt sammen elementer i en helhed, som udspringer fra den ordløse himmel. Nogle af billederne hænger sammen og belyser et tema. Andre står for sig selv.

I denne tid er nye kunstværker ved at fødes her.

Det er igennem årene blevet til en del kunstværker, ligefra Merlins Gate og stencirklen til Rolfs opus magnum: Grail Wars som du kan læsere mere om på rolfjackson.com

Read more about Rolfs books at rolfjackson.com (click image above)