Et levende kunstværk

Bjergager er et levende kunstværk med mange bevægende dele. Efter 15 års arbejde er vi dog stadig blot ved begyndelsen af kunstværkets udfoldelse.

Bjergager blev født i 2005 af en vision om at at skabe et center for syntese – forstået som det at få mange modsatrettede energier til at spille sammen i en højere oktav.

Bag dette arbejde lå Oberion strømmen som er et mysterie. Man kan måske sige at Bjergager er på vej til at blive en mysterieskole, men sådanne ord betyder ikke så meget. Det er praksis, erfaring, fællesskab og den erfarede virkelighed der betyder noget.

Omkring Bjergager er et fællesskab af kreative sjæle der hver er engageret i deres personlige vej i livet. Og samtidig deler vi et storre engagement om at føde en ny samfundsimpuls der kan åbenbare nye horisonter og bidrage til at løse nogle af menneskehedens store udfordringer ved at heale de indre sår som gør at vi igen og igen skaber de samme problemer for os selv.

Læs mere på https://oberion.com