Her gælder det om at have visdom. Lad dem, som har forstand, udregne dyrets tal. Thi det er et menneskes tal, og dets tal er 666. Denne linje fra det nye testamente var i oldtiden genstand for en kontrovers, som de færreste har hørt om, men som har afgørende betydning for at forstå kristendommens dybere betydning. Men inden vi går ind i de skjulte bibelkoder så lad os lige se på de religiøse spændinger i de første århundreder af vor tidsregning.

I de første århundreder var der en intens konflikt mellem to fremtrædende grupper af kristne. Den ene gruppe kalder vi i dag gnostikerne, fordi de lagde vægt på gnosis (viden) frem for pistis (tro). Gnosis og pistis er oldgræske ord.

Den gang var der sådan, at gnostikerne påstod, at der i Biblen var hemmelige koder, som kun de indviede kendte til. F.eks. sagde Ptolemæus:

Johannes, herrens discipel, i et forsøg på at vise altings ophav, og hvordan Faderen har frembragt alting, i sin åbningslinje afslører, men på en måde som er skjult for den almindelige læser, den originale struktur af guds væsen

Ptolemæus påstår med andre ord, at der skulle være skjulte koder i Johannes åbenbaringens åbningslinje. Men kirkefaderen Irenæus, som bekæmpede gnostikerne, afviste, at der skulle være en skjult mening i Johannes prolog, idet han sagde:

Hvis Johannes havde ønsket at fremvise den oprindelige struktur i guds væsen, ville han have gjort sin mening klar; således er fejlagtigheden i deres fortolkning åbenbar.

Iræneus var en helt central person i kristendommens overgang fra at være spredte grupper af menigheder til at blive en verdensreligion. Det var bl.a. Iræneus der fandt på, at der, ligesom der var 4 verdenshjørner, kun skulle være 4 evangelier, og at de øvrige historier om Jesus skulle bandlyses, således at den kristne tro kunne fremstå klart og entydigt. Mere end noget andet var Iræneus imod alt, hvad der kunne skabe intern splittelse hos de kristne, da de på den tid blev hårdt forfulgt af den romerske statsmagt. Men  helt centralt i Irenæus argument for de fortolkninger, som stadig den dag i dag udgør fundamentet for den kristne trosbekendelse, ligger således afvisningen af, at der skulle findes skjulte koder i Biblen.

Men ny forskning tyder på, at der faktisk findes en skjult besked i åbningslinjen i Johannes åbenbaring. Hvis det er sandt, er det alvorligt for alt, hvad der efterfølgende er sket, idet selve begrundelsen for at afvise gnosticismen er fejlbehæftet og ubegrundet.

Betydningen af “visdom”

Ovenstående sætning siger, at “Det gælder om at have visdom.” Lad os derfor begynde vores analyse med ordet “visdom,” som på hebraisk er chokmah og se på de numeriske egenskaber ved dette ord:

Chokmah

Chokmah – ordet “visdom” på hebraisk

Idet man på hebraisk kun har konsonanter og selv indsætter vokalerne, staves chokmah på hebraisk som angivet i figuren nedenfor. Foroven er angivet værdien, baseret på bogstavernes position i alfabetet, og nedenunder baseret på deres værdi, ifølge talsystemet vist længere nede.

Vi ser, at de to tal (37 0g 73) er hinandens refleksion, og at de to tal desuden har en dyb esoterisk betydning, idet 37 symboliserer, hvordan 3 bliver til syv, altså involutionsvejen, og 73 symboliserer, hvordan 7 bliver til 3 – altså evolutionsvejen. Produktet af de to (37 x 73) er 2701, et tal som, vi skal se, har stor betydning i vores analyse.

Sammenhængen mellem tre og syv har at gøre med universets geometri, som teosofien fremstiller den. Den oprindelige enhed spaltes i tre primære stråler (vilje, kærlighed og intelligens), og disse manifesterer sig i syv virkelighedsplaner. På denne måde bliver tre til syv. Syv bliver til tre og sidenhen én, idet mennesket skaber en syntese af de syv stråler i sin bevidsthed og forener magt og kærlighed gennem visdom, og til sidst opnår kosmisk bevidsthed (enhed).

For at forstå nøglen må man forstå begrebet “triangulære tal”. Tallet 666 nævnes specifikt i Biblen, og dette tal er unikt af flere grunde. Det er blandt andet et unikt triangulært tal. Et triangulært tal er et tal, som grafisk kan repræsenteres som en triangel af prikker, og matematisk er det et tal, som består af summen af en konsekutiv talrække som f.eks. 6 = 1 +2 + 3. 666 er lig 1 + 2 + 3 + … + 36, og 666 er derfor det 36te triangulære tal. 666 er unikt ved, at alle dets bestanddele ligeledes er triangulære, nemlig både 66, 36 og 6. Vi ser endvidere, at 37 er den største primfaktor i 666 (= 18 x 37), hvilket yderligere forbinder de to tal og henkalder opmærksomheden på tallet 18.

Pattern

Triangulære tal

Nøglen til at afkode denne skjulte viden ligger i Johannes åbenbaring 13:18, som siger:

I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud

I billedet nedenfor kan man se denne tekst i sin oprindelige græske version.

John1_1

Første linje i Johannes åbenbaring

Det er nemlig kun i denne version, at talkoderne afslører sig, idet alle græske bogstaver også har en talværdi ifølge nedenstående tabel:

greekscheme

Det græske alfabets numeriske korrespondancer

Hvis man regner efter, får man summen 3627.

En lignende analyse af første linje i første mosebog giver 2701, hvilket kan ses af nedenstående:

Genesis1_1

Første linje i første mosebog

Summen af åbningsverset er således 2701. Hvis vi med inspiration fra Johannes åbenbaring 13:18 kigger på dets triangulære egenskaber, da finder vi, at ikke alene er 2701 et triangulært tal, men det er også produktet af 37 x 73 og tillige det 73’nde triangulære tal. Disse to triangulære tal har den geometriske egenskab, at hvis man fremstiller 2701 som en stor triangel (vist nedenfor) og 703 (det 37te triangulære tal) som en trekant inden i, da fremkommer en naturlig opdeling af 2701 i fire tal, nemlig 703 + (3 x 666).

hebscheme

Det hebraiske alfabets numeriske korrespondancer

Men sammenhængen mellem 666 (dyrets tal), 2701 = 666+666+666+703 (1. mosebog) og 3627 (Johannes åbenbaring) bliver først tydelig, når man se på følgende figur:

2701-1

Sammenhængen mellem de triangulære tal fra første mosebog (2701 = 666+666+666+703) og fra Johannes åbenbaring (3627)

Den viser, hvordan forfatteren til Johannes åbenbaring (3627) siger, “jeg kender til hemmeligheden i 1. mosebog og bygger videre på den.

Men dette er kun begyndelsen. Der gemmer sig en endnu dybere og smukkere matematisk hemmelighed i disse sætninger. Men hvis du ønsker at kende denne må du købe min bog “På randen af fornuft,” når den udkommer. Her uddybes Bibelkoderne sammen med mange andre spændende mysterier omkring tempelridderne, de gamle mysterieskoler og meget andet.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar